Korpa

Upute i pravila

Dobrodošli na online shop u sklopu Reprezentacija.ba portala.

U nastavku pročitajte osnovne upute za korištenje online shopa, a za sva pitanja javite se na mail shop@reprezentacija.ba.

Korištenjem bilo kojeg dijela domene reprezentacija.ba prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene Reprezentacija.ba. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene Reprezentacija.ba, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene Reprezentacija.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Naručivanje i kupovina

Na Reprezentacija.ba shopu ne možete direktno kupiti proizvode, jer Reprezentacija.ba shop oglašava i promoviše prodaju proizvoda drugih prodavnica, te se kupovina obavlja na stranicama drugih prodavnica čiji su nazivi i poveznice jasno istaknuti uz svaki proizvod.

Prava reklamacije

Reprezentacija.ba ne nudi pravo reklamacije na kupovinu proizvoda, jer Reprezentacija.ba shop ne prodaje proizvode, nego samo oglašava prodaju proizvoda drugih kompanija i stranica putem naših internetskih kapaciteta.

Prava i obaveze korisnika

Reprezentacija.ba  posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja na domeni Reprezentacija.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, osim ako je drugačije navedeno, te pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene Reprezentacija.ba.

Izjava o autorskim i intelektualnim pravima

Reprezentacija.ba ne preuzima odgovornost za korištenje naziva, fotografija i svih drugih materijala objavljenih na stranici svakog proizvoda posebno. Sva odgovornost za autorska i intelektualna prava navedenih materijala je na strani kompanija koje se oglašavaju putem Reprezentacija.ba shopa i koje su same dostavile pomenute materijale na mail Reprezentacija.ba portala, a koji su prethodno objavljeni na njihovim zvaničnim internetskim stranicama.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni Reprezentacija.ba se mogu koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Reprezentacija.ba  polaže autorska prava na sve vlastite i potpisane sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene Reprezentacija.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati zakonskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Sadržaji objavljeni na domeni Reprezentacija.ba se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na originalni tekst u sklopu prve rečenice prenesenog sadržaja. Reprezentacija.ba nije odgovoran za prenesene multimedijalne sadržaje od strane njihovih korisnika i posjetilaca koji su već objavljeni na internet sistemima za javno dijeljenje i gledanje tih video sadržaja.

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo trgovcima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Pojmovi

Prodavač i vlasnik je internet stranica Reprezentacija.ba, La Benevolencija 12, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: press@reprezentacija.ba.
Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem “Reprezentacija.ba”.
Proizvodi su svi proizvodi koji su online istaknuti na “Reprezentacija.ba”, a koje je moguće online kupiti putem online kupovine putem interneta.
Korištenje “Repreznetacija.ba” je pristup stranici www.reprezentacija.ba.ba radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupovine.
Korisnik “Reprezentacija.ba” je svaka osoba koja web stranicu www.reprezentacija.ba.ba koristi u svrhu ostvarivanja posjećivanja ili kupovine proizvoda prezentiranih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.
Kupac je svaka osoba koja je nakon online pregleda i odabira proizvoda izvršila online registraciju svojih podataka te online naručila proizvod.
Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je online izvršena uplata.

Rizici

Korištenjem sadržaja internet stranice Reprezentacija.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti

Reprezentacija.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene Reprezentacija.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Reprezentacija.ba,  kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene Reprezentacija.ba. Reprezentacija.ba nije odgovoran za sadržaje objavljene od strane njihovih korisnika i posjetilaca.

Politika privatnosti

Reprezentacija.ba  u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika. Reprezentacija.ba  se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tokom korištenja domene Reprezentacija.ba. Reprezentacija.ba  se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika u svim slučajevima, izuzev u slučaju kršenja ovih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika po zahtjevu pravosudnih organa Bosne i Hercegovine. Reprezentacija.ba  nije odgovoran ukoliko usljed hakerskog napada ili neke druge vanredne okolnosti ili stanja dođe do otkrivanja korisničkih podataka.

Izmjene i stupanje na snagu

Reprezentacija.ba  zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni Reprezentacija.ba.

Dodatna pomoć

Za sve upite vezano za Vašu narudžbu, te posebne načine dostave i naplate, kontaktirajte nas na naš e-mail shop@reprezentacija.ba.

(Reprezentacija.ba)


© Sve za fudbalske profesionalce na jednom mjestu – Reprezentacija.ba shop - All rights reserved